Home About Plant Physiology Journal Editorial Board Archive Guidelines for Authors 简体中文版  
 
 
Current Issue
More...
Vol 53, No 10, 2017

Editor-in-Chief: HE Zu-Hua
CN 31-2055/Q
ISSN 2095-1108

 
Reviews
Progress of sucrose transporters in Solanaceae plants (1819-1823)
GONG Hui-Ling*, TIAN Ze, XU Jin, TANG Xu-Xu
Effects of atmospheric ozone on anthocyanin and carotenoid of plants (1824-1832)
WANG Hua1,2, YANG Yuan1,2, LI Mao-Fu1,2, Liu Jia-Shen1,2, Jin Wan-Mei1,2,*
The plant circadian rhythm and its response to abiotic stresses (1833-1841)
GAO Xiao-Min, WANG Ju-Gang*, LIU Ya-Nan, MA Hai-Yang, CHEN Jing, SHI Wei-Qi
Auxin response factor (ARF) and its functions in plant growth and development (1842-1858)
LI Yan-Lin, GAO Zhi-Hong*, SONG Juan, WANG Wan-Xu, SHI Ting
Original Papers
Effects of transketolase gene silencing on photosynthesis in cucumber seedlings under high temperature stress (1859-1866)
BI Huan-Gai, LI Fu-De, DONG Xu-Bing, AI Xi-Zhen*
Effects of plant growth regulators S3307 and DTA-6 on photosynthetic characteristics and yield in soybean canopy (1867-1876)
GONG Xiang-Wei*, LIU Chun-Juan*, FENG Nai-Jie**, ZHENG Dian-Feng, WANG Chang
Effects of photosynthetic electron transport chain of maize leaves under drought stress and re-watering (1877-1884)
LIU Jia, YANG Yong-Hong, HAO Yin-Chuan, ZHANG Xing-Hua, XUE Ji-Quan*, ZHANG Ren-He*
Effects of phthalic acid and p-hydroxybenzonic acid on seedling growth and antioxidant properties of oat (Avena nuda) (1885-1882)
GUO Wei*, XUE Ying-Wen, YU Song, SUN Hai-Yan
Physiological regulation effect of AhHDA1 on peanut hairy roots to drought stress (1893-1900)
SU Liang-Chen, ZHONG Yu-Ting, LI Ling*
Effects of ozone stress on the activity of photosystems and on the D1 protein turnover in grape leaves (1901-1908)
XING Hao, HAO Gui-Mei, CHEN Zheng-Wen, SUN Yong-Jiang, ZHAI Heng, DU Yuan-Peng*
Cloning and functional characterization of CkLEA4-2 from Caragana korshinskii (1909-1920)
YU Xiu-Min, YUE Wen-Ran, ZHANG Yan-Na, WANG Rui-Gang, LI Guo-Jing, YANG Qi*
Effect on growth and expressions of stress-related genes in peanut under drought stress training (1921-1927)
CHEN Rong-Qin, SHU Wen, GE Kui, HU Bo*, LI Ling
 
Online Submission
User ID:
Password:
Registration   Login

Enter your e-mail address to receive an e-mail with your account information.
GO
 
Subscription
 
Email:
 
Links
Shanghai Institutes for Biological Sciences, CAS
Chinese Society of Plant Biology
Institute of Plant Physiology and Ecology, SIBS, CAS
Shanghai Information Center for Life Sciences, CAS
Molecular Plant
Shanghai Society for plant physiology
 
 
 
Copyright 2002-2017  Plant Physiology Journal  All Rights Reserved
You are the Visitors, Welcome!
Sponsored by: Chinese Society of Plant Biology  Institute of Plant Physiology and Ecology, SIBS, CAS
Room 406, Building 31B, 319 Yue-Yang Road, Shanghai 200031, China;
Tel: 86-21-54922836/2837, Fax: 86-21-54922836, E-mail: zstx@sibs.ac.cn; ppj@sibs.ac.cn
Shanghai ICP #05033115