Home About Plant Physiology Journal Editorial Board Archive Guidelines for Authors 简体中文版  
 
 
Current Issue
More...
Vol 53, No 7, 2017

Editor-in-Chief: HE Zu-Hua
CN 31-2055/Q
ISSN 2095-1108

 
Reviews
Research progress on regulation of ABA in plant root development (1123-1130)
ZHU Xiao-Chen, ZHANG Han-Ma, NAN Wen-Bin*
Roles of allantoin in plant defense responses (1131-1138)
ZHANG Yi-Ming, CHU Zhuo-Dong, FENG Xue, SUN Yan-Xiang*, GONG Yan-Hong
The new advance of terpene synthase research in the plant (1139-1149)
LIU Wan-Jing, LÜ Hai-Zhou, LI Ying, YAO Hui, LUO Hong-Mei*
Advance in the research of plant in response to calcium ions stress (1150-1158)
TAN Long-Yan, MA Hong-Na
Plasmodesmata—the nanotubes for intercellular communication of plants (1159-1170)
DUAN Xi-Xi, WANG Dong-Mei*
Physiological functions of plant aquaporin (1171-1178)
BAO Zhu-La-Tai, GAO Li,WANG Suo-Min*
Molecular mechanism of sucrose transport in rice caryopsis during grain filling (1179-1184)
ZHU Yu-Chang1, MA Lai2, MIAO Qi-Song3, ZHENG Xiao-Jiang1, ZHANG De-Chun4, HU Yi-Bing2,*
Research progress in the study of plant long-chain acyl-coenzyme A (CoA) synthetase (LACS) (1185-1191)
LÜ Jia-Bin, TAN Xiao-Feng*, LONG Hong-Xu, LI Ze, LIU Mei-Lan
Methane: a new gaseous signalling molecule in plants? (1191-1198)
ZHANG Yi-Hua1, FANG Wei1, CUI Wei-Ti1, SUN Xue-Jun2, SHEN Wen-Biao1,*
Original Papers
Construction of plant expression vector and genetic transformation analysis of Arabidopsis thaliana AtPAP1 gene in Nicotiana tabacum (1199-1207)
LIU Yi1, ZHENG Tang-Chun1,2, DAI Li-Juan1, LIU Cai-Xia1, WANG Qing-Na1, QU Guan-Zheng1,*
Effects of different light qualities on physiological and photosynthetic characteristics of cherry tomato seedlings (1208-1214)
DONG Fei1, WANG Chuan-Zeng2, ZHANG Xian-Zheng1, QIN Yu1, LIU Shi-Qi1,*
Cloning and expression analysis of sucrose transport protein gene AhSUT1 under abiotic stress conditions in peanut (Arachis hypogaea L.) (1215-1224)
CHEN Na, WANG Tong, WANG Mian, CHI Xiao-Yuan*, YU Shan-Lin*
Effects of different small molecular organics on physiological characteristics, carbon and nitrogen metabolism and quality of flue-cured tobacco (1225-1233)
REN Zhi-Guang1, YANG Li-Jun2, GONG Zhi-Xiang1, ZHAO Jia-Jia2, HUANG Hai-Tang2,WEI Zhuang-Zhuang1, XU Zi-Cheng1,*
Cloning and analysis of genes encoding key enzymes GCHI and ADCS in folate biosynthesis from Medicago sativa (1234-1244)
YANG Bao-Ping*, GUO Huan*, SHI Ying, FENG Wen-Jin, LI Chan, BAO Ai-Ke**
Physiological damage of radioactive gas radon on the plants: in the case of Tillandsia brachycaulos (1245-1250)
ZHANG Rui-Wen, GU Min-Tian, ZHENG Gui-Ling, LI Peng*
Over expression of a peach PpSnRK1βγ1 gene improving oxidative stress tolerance in Arabidopsis thaliana (1251-1258)
ZHAO Yong-Fei, CHEN Xiao-Lu, PENG Fu-Tian*, LUO Jing-Jing, XIAO Yuan-Song
Constructing yeast one-hybrid library and screening the potential regulator of PpABI5 in peach (Prunus persica) (1259-1266)
HUAN Lei, WANG Xu-Xu, CHEN Xiu-Miao, WEN Bin-Bin, TAN Qiu-Ping, CHEN Xiu-De, GAO Dong-Sheng, LI Ling*, FU Xi-Ling*
Development of EST-SSR molecular markers based on transcriptome sequencing of Camellia oleifera (1267-1278)
LI Hai-Bo1, WANG Shan2, DING Hong-Mei3, CHEN You-Wu1, HU Chuan-Jiu1, LI Nan1, WEI Hai-Long1,*
Effects of close planting on photosystem II functions in Mentha haplocalyx leaves (1279-1286)
LI Tao1,2, JIANG Chuang-Dao2,*
Quantitative proteomics analysis reveals the signaling networks downstream of EMS1 in the regulation of anther development in Arabidopsis (1287-1296)
LU Jia-Nan, YE Juan-Ying, XU Jun-Xu, MA Hong, CHANG Fang*
Cloning and expression analysis of the dehydrin gene PlDHN2 in peony (Paeonia lactiflora) (1297-1305)
CHEN Yu*, MA Yan*, GUO Jing, LI Jun-Jie, HAN Lu-Lu, GUO Xian-Feng**
Effects of phytoplasma infection on structure and function of sweet cherry leaves (1306-1312)
TAN Yue*, ZHU Dong-Zi*, WEI Hai-Rong, WANG Jia-Wei, ZONG Xiao-Juan, CHEN Xin, XU Li, LIU Qing-Zhong**
Techniques and Methods
Establishment and application of critical nitrogen dilution curve for wheat based on leaf dry matter (1313-1321)
MA Xiao-Jing, ZHANG Xiao-Tao, HUANG Yu-Fang, YE You-Liang*
 
Online Submission
User ID:
Password:
Registration   Login

Enter your e-mail address to receive an e-mail with your account information.
GO
 
Subscription
 
Email:
 
Links
Shanghai Institutes for Biological Sciences, CAS
Chinese Society of Plant Biology
Institute of Plant Physiology and Ecology, SIBS, CAS
Shanghai Information Center for Life Sciences, CAS
Molecular Plant
Shanghai Society for plant physiology
 
 
 
Copyright 2002-2017  Plant Physiology Journal  All Rights Reserved
You are the Visitors, Welcome!
Sponsored by: Chinese Society of Plant Biology  Institute of Plant Physiology and Ecology, SIBS, CAS
Room 406, Building 31B, 319 Yue-Yang Road, Shanghai 200031, China;
Tel: 86-21-54922836/2837, Fax: 86-21-54922836, E-mail: zstx@sibs.ac.cn; ppj@sibs.ac.cn
Shanghai ICP #05033115